KICKSTART1: MARCH TO ACTION - THÁNG 3 ĐỂ HÀNH ĐỘNG

🌻Tổng kết tháng 2 với nhiều thành tích ấn tượng và Kickstart tháng 3 đầy hào hứng với không khí vô cùng sôi động.
👉Cùng đón nhận sự hứng khởi và động lực mới để bắt đầu một giai đoạn mới với nguồn năng lượng tích cực, kiến tạo nhiều thành công mới để năm 2024 bùng nổ rực rỡ hơn nữa.
 
z5215642861974_8a5270b95f99a628fb620733b3f5effe
z5215642977759_679c351b2c565920a32021f03610a248
z5215642899263_48ed3ea34d2bc901ad3ef2c92b8d6cdf
z5215642946807_6c43cf879b250ef5e87a198491a02a59
z5215642952733_6f509384428f99e45d1b7ca5675f926f
z5215643002153_ded2e8e1cf5be9948b0f2f412ecad764
z5215643015466_b14e882626a387f569173f6a68d19baa
z5215643034341_11c3021c399d52dc0706abc623085973