KIDS GOT TALENT SEASON 2: FLEX TÀI NĂNG SAO VÀNG NHÍ

Chương trình Kids Got Talent đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều tiết mục hấp dẫn.

Xin chúc mừng cho những tài năng nhí nhà SVH đã xuất sắc dành được các giải thưởng ấn tượng.

Những món quà yêu thương đã được BTC trao gửi đến các con. Chúc các con luôn vui vẻ, hạnh phúc với nguồn năng lượng tích cực.

z5471674501724_205352c6c34dac6289b5de3336a0c0a3

z5534620887603_143b11f23de64162cfcac8449e95e1b2

z5534620887478_95100e91577bfaa5a59b704e1cb47559

z5534620847372_d33cfd486dfbf335232e9e6f6a9c58ab

z5534620847275_0c3859a29da4663e9bb68d5f9d376f6a

z5534620866736_5572fe895f27585a739a3c30fce623ee

z5534620827325_34bf0d487296d65f1077120ed756b324

z5534620887604_0bc8c203dd98b0755f38bf8b7bf89812

z5534620808402_060aeaee857eb3b5302aa25a1830a941