Sự kiện Sum vầy hạnh phúc - Ấm áp đoàn viên của đại gia đình Sao Vàng Holdings

2022 là năm mà chúng ta phải đối diện với vô vàn những cơn sóng dữ. Giữa đại dương mênh mông, con thuyền của Sao Vàng Holdings đã luôn bản lĩnh, đương đầu vượt sóng để tiếp tục cuộc hành trình của mình.
 
Đây sẽ là bước chuyển mình tiếp theo, từ tư thế vững vàng trước sóng cả, thành một con thuyền mạnh mẽ, rẽ sóng vươn khơi và chinh phục những hải trình thịnh vượng.
Và sự kiện SUM VẦY HẠNH PHÚC - ẤM ÁP ĐOÀN VIÊN - Bữa tiệc của những cảm xúc đã diễn ra thành công tốt đẹp:
  • 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐, 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡
  • 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛, 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑎̂́𝑚 𝑐𝑢́𝑛𝑔
  • 𝘛𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘩𝘢̆́𝘤 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘯𝘰̂́𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘢̂𝘮 𝘩𝘰̂̀𝘯, 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢́𝘪 𝘵𝘪𝘮, 𝘣𝘢̀𝘯 𝘵𝘢𝘺, 𝘬𝘩𝘰̂́𝘪 𝘰́𝘤 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘪𝘯 𝘺𝘦̂𝘶.
  • 𝘛𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘩𝘢̆́𝘤 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘨𝘪𝘢𝘪 đ𝘰𝘢̣𝘯, 𝘤𝘩𝘶𝘢̂̉𝘯 𝘣𝘪̣ 𝘣𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘣𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘹𝘢 𝘩𝘰̛𝘯, 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘩𝘰̛𝘯, 𝘭𝘰̛́𝘯 𝘩𝘰̛𝘯.
  • 𝘛𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘩𝘢̆́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘩𝘰𝘢̀𝘪 𝘣𝘢̃𝘰, 𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘮𝘰̛, 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩, 𝘵𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘭𝘢𝘪.
Là thời gian chúng ta cùng ngồi lại với nhau để cảm ơn về Tất Cả: Cảm ơn vì đã ở lại với nhau, cảm ơn đã đồng hành bên nhau tới giờ phút này, cảm ơn đã đến bên nhau để cùng nhau chiến đấu những mục tiêu lớn lao hơn của năm 2023!
 
Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ và ý nghĩa trong sự kiện!!
 
XT_04062
zIMG_4424
XT_04076
XT_03151
XT_03520
XT_04057
XT_04534
XT_03529
XT_03857