TỔNG KẾT QUÝ I 2024: VƯỢT GIỚI HẠN - BỨT PHÁ DOANH SỐ

MÀN CHÀO SÂN CỰC GẮT QUÝ I ĐẦU NĂM NHÀ SAO VÀNG HOLDINGS RỰC LỬA VỚI DOANH SỐ BÙNG NỔ

🎉  Chúc mừng các chiến binh nhà Sao Vàng Holdings đã xuất sắc mang về nhiều thành tích ấn tượng.

🎉  Chúc mừng các chiến tướng được bổ nhiệm những vị trí quan trọng để tiếp tục tiến bước thành công , chinh phục hải trình thịnh vượng 2024 cùng Sao Vàng Holdings

💥 Đường đua rực lửa vẫn tiếp tục,  sân khấu của Quý II  tiếp tục sẽ chào đón màn trở lại ngoạn mục hơn của các chiến binh với thành tích bùng nổ và rực rỡ hơn nữa.

z5305253171898_6c0e54261d72472f9868301fcebdcbcf

DSC08450

z5305253166152_981af18608c4d3b5075133290fee28a6

z5305050181597_ff6d898bae6563854807d08aa4f9c953

z5305253171938_48cf20ad6462a1693eb907018b4690c1

DSC08493

z5305253171846_95bc22fa3728f1d792e7b46dc64a066c

DSC08527

z5305050199415_91f6c17224fff8408cb41480935ad5ce

z5305253172459_fa69b82f0eec5dd439e078c38f0cbdbe

z5305050187194_2787bff77d2c33e4fc9b12a207a84e3c

z5305253171872_4d318425d1199f4ac2ea9b3bb617593d

z5305253171870_30a7a2361fb5ac2c349172d8ff72567e

z5305253171935_8b789c842abf82e2c92228435fb70a12

z5305291191488_2a80c47e511c4e70d6bd5341c4b88870

z5305253171845_da0d049a2c47df1ee923433a13f2c901

z5305050187030_d530dd88041539486fbd32e8f1bf18c3

z5305050187116_453391648db22911652e4610a8b8edd6

z5305050189261_bed43f462b3ca85fcd06cdfcb428477e

z5305050187198_ccb23d65a4f6b023e607b2fe215948e5

z5305050187189_76c3994d8a2029cf9a233905399fa089

z5305050187152_95cc2061e745fb3cd896f8cd3a231cc8

z5305050187133_03ba8de31738dbf0de281ceed7fdb010

z5305050190128_da44e32e9ac74ccdd0054f2b5ce3b643

z5305050187072_43e649f33345df3dfcba4a34dc8ff02a