VINH DANH CÁC CHIẾN BINH XUẤT SẮC NHẤT NĂM 2023

Một chặng đường dài đã qua, kết thúc năm 2023 với nhiều cảm xúc khó quên. Các chiến binh Sao Vàng Holdings đã VỮNG TINH THẦN - BỀN Ý CHÍ - KIẾN TẠO DẤU ẤN và đạt được nhiều THÀNH TÍCH ẤN TƯỢNG.

🎉 Cùng nhìn lại những thành quả mà các chiến binh của chúng ta đã đạt được trong năm vừa qua.

z5126932358901_cd91b7929ef692e21fd7cb9290f97144

A7407081

z5126932358372_4810e4b6f33b41b8294beb77e9b1e285

A7407099

z5126932357802_62f2bfcd640d9e596a67e4ed732d29ec

A7407101

z5126932358078_731cb6295401427dd354e2b1deee7a2f

A7407109

z5126932356555_d1d4da2a832591176ccb5992f434e3b2

A7407117

z5126932337961_7ffbbadd024dc9ce62ee08771949277a

z5126932337861_2985636988f80cdc6a96e92942dfeab5

A7407263

z5126932337967_e2e86690ea16e255df116cdac3be89ae

z5126932358371_35104bbc6d5f486ba3872a47a03b3a9a

z5126932337872_16e4fa68a4269ff3efee7ff3b926d758

z5126932337357_27e629a56312887500f0958ca3d558b4

A7407287

z5126932336610_6439aa1b5be58c751e1a65b3210a2bcc

z5126932337648_2c5c16ee6801b51ce8ff8dc60dc1ff2a

A7407336

z5126932337966_55ea4b03ceac5684e08a172a21fb2b7f

z5126932358077_5b8bd734b6dafc5b62756d946ec4b376

z5126932337587_30b54da3e8df0f3fc3fa9b7b26bb272c

A7407498

z5126932337356_8e9b8b87243cfa44f9a9cc1b7662db73

A7407518

z5126932337467_7c6c748d5d766b5925fa82ce3771ea80

A7407571

z5126932337871_5d5fc583891f1846600ab6f097360149

A7407603