"Ú òa"! Linh vật LA'EEB bất ngờ ghé thăm Sao Vàng Holdings

Khai mạc World Cup vừa xong, linh vật LA'EEB đã lên ngay chuyên cơ riêng và ghé thăm Sao Vàng Holdings, gửi lời chào tới các chiến binh.

Và hãy xem những điều gì diễn ra khi LA'EEB có mặt tại Sao Vàng Holdings nhé!

z3898815539843_12ad61a623a15e326ffd5dd48d252c31 (1)


z3898815449127_f04fb40e22a3c025025e87143a72eb08 (1)

z3898815474437_7758eb3995b0bef1a5b5d7a7c1e66546 (1)_1z3899830387964_a51085f99ca3e35f4991f921ea0e27c0_1

z3898912129757_f651eb2758ee3643fe9bb16716057ea0

z3898912105622_2329831164a9522622299db5b64db85d

z3898912109611_44b668e861f304d5e1eb6501f4c6295f