Bà Nguyễn Thị Hoa

Bắt đầu gia nhập Sao Vàng Holdings từ năm 2020 với vị trí Trợ lý ban Tổng Giám Đốc. Với kiến thức, kinh nghiệm, năng lực và sự nhiệt huyết của mình, Bà Hoa đã không ngừng thể hiện khả năng của mình ở nhiều vị khác nhau như: kinh doanh, làm MC và tổ chức các buổi đào tạo của công ty.

Tháng 5/2020, Bà Hoa đã được Ban lãnh đạo công ty tin tưởng và bổ nhiệm vào vị trí Trưởng ban Đào tạo.