Chương trình chia sẻ đặc biệt về Tâm thái - Hướng tới cuộc sống thành công và hạnh phúc trọn vẹn

Chúng ta đang sống trong sự vận hành, chi phối của Phúc báo và Nghiệp quả nhưng không phải ai cũng biết điều này.
Vậy PHÚC và NGHIỆP là gì?
  • Thứ "quyền lực" này ảnh hưởng và chi phối to lớn như thế nào tới các khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta?
  • Làm sao để thấu hiểu và ứng dụng để gia tăng Phúc và giảm trừ Nghiệp để có cuộc sống BÌNH AN - HẠNH PHÚC?
Tất cả sẽ có trong chương trình chia sẻ đặc biệt:
  • Thời gian: 20h - 22h30, Thứ 6, Ngày 03/12
  • Người chia sẻ: Chủ tịch Phạm Văn Tuyên
  • Hình thức: Zoom Online
  • Đối tượng được nhận giá trị: Tất cả 100% CBNV của Sao Vàng Holdings và các thành viên trong gia đình của anh chị

z2985365682526_55f3e305c8109e43b55413d1e3871c90

Hãy cùng đón chờ buổi chia sẻ đặc biệt này để cùng bắt đầu thay đổi quan niệm sống, thay đổi tư duy, hành động, thái độ sống để nâng cao chỉ số hạnh phúc của mỗi chúng ta cũng như đại gia đình Sao Vàng Holdings nhé!