Chương trình hiến máu nhân đạo "Một giọt máu đào - Gửi trao hy vọng"

Mỗi trái tim - Một ngọn lửa anh hùng
Mỗi đơn vị máu được hiến tặng - Một cuộc đời ở lại!

Với thông điệp "Một giọt máu đào - Gửi trao hy vọng", các CBNV Sao Vàng Holdings đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện vào sáng nay tại Viện Huyết học Truyền máu TW, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, một nghĩa cử cao đẹp mà tập thể SVH luôn hướng đến.

Xin gửi lời cảm ơn đến các chiến binh Sao Vàng Holdings - những người đã tham gia hiến máu, đem về những đơn vị máu quý giá cho người bệnh.

Thời gian tới, Sao Vàng Holdings sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu nhân đạo cũng như tổ chức các chương trình từ thiện khác nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái trong toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động.
z3662157412856_f061c442ca8479a1cc526d8a9546dfdd
z3662157838549_6f53bd3428deda1ebfb86f0c72096449
z3662157817933_5b30f54662de2f04abc3fb6ac6ddf631
z3662157794696_445e5918bcb7ddee0994991edf96947c
z3662157849285_b7b49da24c5e80684434101a8874dd59
z3662157702818_55d5d8e02f6dce02a3a234011535ef71
z3662157381561_1a0ecf4497323881f6603ab74eb334d5
z3662157587634_84e523d71580961f8572efb90ce541a3
z3662157587648_636bb92a0a92f1a3bf24a715e5abe5d6
z3662157587648_636bb92a0a92f1a3bf24a715e5abe5d6
z3662157412856_f061c442ca8479a1cc526d8a9546dfdd
z3662157434785_b84f3dc901fdf80c9396b86d70fbfecaz3662157490348_c850f8a6e72047de6e00612d906f70ac
z3662157283751_3193f8f2f4b62408cfa4723e1592ec10
z3662157838549_6f53bd3428deda1ebfb86f0c72096449