Hoàng Mạnh Định

Với nhiều năm kinh nghiệm, ông Định hiện đang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty SAO VÀNG HOLDINGS và phụ trách khối nghỉ dưỡng. Ông cũng là người trực tiếp điều phối, phát triển thành công nhiều dự án Bất động sản nghỉ dưỡng lớn trong nước.

Ông Định được đánh giá là người dám nghĩ – dám làm, có nhiều đường lối phát triển mang tính đột phá, cùng HĐQT theo đuổi một chiến lược tài chính vững mạnh và phát triển bền vững.