Nguyễn Thị Thùy Dung

Là người phụ trách bộ phận kế toán, chị Thùy Dung là người tham mưu cho lãnh đạo về các chiến lược kế toán của công ty. Chị cũng là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và điều chỉnh các công việc của kế toán viên sao cho khoa học nhất.