Nguyễn Trường Hiệp

Là một doanh nhân hội tụ đủ Tâm – Tầm – Tài, Ông Nguyễn Trường Hiệp đã thành công xây dựng ngôi nhà Sao Vàng Holdings với nét văn hóa riêng, tạo được môi trường lý tưởng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực BĐS, đồng thời đề cao mục tiêu phát triển doanh nghiệp gắn với sự phát triển xã hội, luôn có những hành động thiết thực chung tay vì một cộng đồng bền vững và nhân ái.