Nóng: Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành từ 0,3-0,5%

Tối ngày 31/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo giảm một loạt lãi suất điều hành từ 0,3 - 0,5%/năm. Đây là lần giảm thứ 2 trong tháng 3 năm 2023.

Từ ngày 3/4/2023 Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm 0,3 - 0,5%/năm các mức lãi suất. Cụ thể: giảm 0,5%/năm đối với lãi suất tái cấp vốn; giảm 0,5%/năm lãi suất tối đa tiền gửi bằng VND không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng và kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng; giảm 0,5%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với lĩnh vực ưu tiên; giảm 0,3%/năm lãi suất đối với tiền gửi bằng VND tại Ngân hàng Nhà nước (Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại).

Cụ thể, tại Quyết định số 574/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất tái cấp vốn từ mức 6%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giữ nguyên ở mức 6,0%/năm.

Tại Quyết định số 575/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ mức 1,0%/năm xuống 0,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm, riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Tại Quyết định số 576/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm.

Tại Quyết định số 577/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất đối với tiền gửi bằng VND của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từ 0,8%/năm xuống 0,5%/năm; lãi suất đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước giữ ở mức 0%/năm.

Tại Quyết định số 578/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất đối với tiền gửi bằng VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 0,8%/năm xuống 0,5%/năm.

Trước đó, ngày 14/3, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành một loạt quyết định điều chỉnh một số loại lãi suất điều hành, và trần lãi suất cho vay ngắn hạn cho lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm từ 0,5 - 1% kể từ ngày 15/3.

giảm lãi suất ngân hàng

Nóng: Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành từ 0,3-0,5%

Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc tiếp tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành nêu trên là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế của Quốc hội và Chính phủ, qua đó tiếp tục định hướng giảm mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Đồng thời, việc điều chỉnh giảm trần lãi suất tiền gửi bằng VND các kỳ hạn dưới 6 tháng để các tổ chức tín dụng giảm chi phí đầu vào, trên cơ sở đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng giảm chi phí tài chính; tiếp tục điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên xuống 4,5%/năm tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay với chi phí thấp hơn trong các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Việc tiếp tục giảm lãi suất điều hành tái khẳng định định hướng về xu hướng giảm lãi suất cho thị trường trong thời gian tới, qua đó định hướng tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, đã thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho từng tổ chức tín dụng với mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2023 khoảng 14-15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế; đồng thời chỉ đạo tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng trong cả năm với tốc độ hợp lý, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Tính đến 28/3/2023, tín dụng toàn hệ thống tăng 2,06% so với cuối năm 2022.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định, không chủ quan với áp lực lạm phát vẫn ở mức sát với mục tiêu 4,5% ngay trong quý I; lạm phát toàn cầu được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao; các ngân hàng trung ương lớn tiếp tục tiến trình thắt chặt chính sách tiền tệ, điều chỉnh tăng và neo giữ lãi suất ở mức cao. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi sát diễn biến tiền tệ trong nước, quốc tế, dự báo lạm phát và lãi suất thị trường để tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng có các giải pháp tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất trắc, lạm phát neo cao, rủi ro bất ổn tài chính ngân hàng khiến ngân hàng trung ương các nước thận trọng hơn trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Các nước phát triển bước đầu tránh được suy thoái. Hoạt động kinh tế vẫn tăng tại Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc với động lực chính từ khu vực dịch vụ. Từ ngày 10/3 đến nay, một số ngân hàng đóng cửa hoặc gặp khó khăn tại Mỹ và châu Âu khiến triển vọng toàn cầu thêm khó lường, rủi ro suy thoái kinh tế gia tăng. Các ngân hàng trung ương lớn đã bắt đầu phát tín hiệu chậm lại đà tăng lãi suất; ngày 22/3, Fed chỉ tăng lãi suất thêm 0,25% và phát tín hiệu còn tăng thêm 01 lần vào tháng 5. Các tổ chức quốc tế thay đổi dự báo: tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023: IMF (01/2023): 2,9%; WB (01/2023): 1,7%; trong khi dự báo lạm phát toàn cầu năm 2023 được điều chỉnh tăng: IMF (01/2023): 6,6% (trước đó dự báo 6,5%) và 4,3% năm 2024 (trước đó là 4,1%).

Tăng trưởng kinh tế Quý I thấp nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2011 (trừ Quý I/2020 bị tác động của đại dịch COVID-19) do cầu thế giới sụt giảm, cầu trong nước yếu. GDP quý I tăng 3,32%, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý 1/2020 trong giai đoạn 2011-2023. Một số tổ chức dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 là 5,8-6,8%. Lạm phát tăng chậm lại trong 3 tháng đầu năm, lạm phát CPI so với cùng kỳ từ mức 4,89% tháng 1 xuống 3,35% tháng 3, bình quân 3 tháng là 4,18%; lạm phát cơ bản từ 5,21% xuống 4,88%, bình quân 3 tháng là 5,01%. Lạm phát chung và lạm phát cơ bản đều chậm lại trong bối cảnh sức cầu yếu. Năm 2023, các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân khoảng 3,0-5,5%.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thị trường tiền tệ ổn định, thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng dồi dào, đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả của nền kinh tế; lãi suất liên ngân hàng giảm nhanh và mạnh. Thị trường ngoại tệ ổn định, thanh khoản thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ.

Từ tháng 01/2023, Ngân hàng Nhà nước đã mua được ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng để bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước và đưa lượng tiền lớn VND vào lưu thông. Ngày 30/3/2023, tỷ giá trung tâm ở mức 23.603 VND/USD, giảm khoảng 0,04% so với cuối năm 2022; tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng khoảng 23.480VND/USD, giảm 0,4% so với cuối năm 2022.

Nhà đầu tư nên đầu tư vào sản phẩm bất động sản này trong thời gian tới

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng phát triển mạnh mẽ, đa dạng hóa và tiềm năng tăng trưởng bất diệt, nhà đầu tư đang tìm kiếm những cơ hội đầu tư an toàn và tiềm năng sinh lời cao. Một trong những sản phẩm bất động sản đáng chú ý và đầy tiềm năng trong thời gian sắp tới chính là các dự án nổi bật như Mega Grand World, shophouse Vinhomes Ocean Park 3, biệt thự Vinhomes Ocean Park và shophouse Ocean Park.

Vinhomes Ocean Park 3

Vinhomes Ocean Park 3 The Crown - một phần mở rộng đầy triển vọng của quần thể đô thị biển đẳng cấp Vinhomes Ocean Park, đang thu hút sự chú ý đặc biệt của nhà đầu tư. Đặc điểm nổi bật của dự án là sự xuất hiện của các shophouse, mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn trong khu vực sầm uất. Với mật độ dân số đông đúc và sự phát triển vượt bậc của khu vực này, việc đầu tư vào shophouse Vinhomes Ocean Park 3 hứa hẹn mang đến lợi nhuận cao và tiềm năng sinh lời bền vững trong tương lai.

Shophouse OCP 3 - Mega Grand World Hà Nội

Nằm trong quy mô của dự án Vinhomes Ocean Park 3, Mega Grand World Hà Nội là một dự án bất động sản độc đáo và đầy tiềm năng. Được quy hoạch như một "vũ trụ giải trí hàng đầu", dự án này hứa hẹn mang đến một trải nghiệm đỉnh cao về giải trí, mua sắm và vui chơi cho cả cư dân địa phương và du khách quốc tế. 

Mega Grand World Hà Nội - Mảnh ghép hoàn hảo cho vũ trụ giải trí đẳng cấp tại Thủ đô, là một lựa chọn độc đáo cho nhà đầu tư. Với tiện ích đa dạng, kết hợp giữa khu vui chơi giải trí và mua sắm, shophouse Mega Grand World Hà Nội hứa hẹn là một điểm đến hấp dẫn cho hàng nghìn du khách và cư dân trong khu vực. Đầu tư vào shophouse tại Mega Grand World Hà Nội là cơ hội kinh doanh đáng giá và mang lại lợi nhuận hấp dẫn trong tương lai.

Vinhomes Ocean Park 2

Với sự ra đời của Vinhomes Ocean Park 2, dự án đã chứng minh được tầm quan trọng đáng kể trong việc thu hút hàng vạn khách tham quan và mua sắm. Shophouse Vinhomes Ocean Park 2 là điểm hẹn mua sắm và kinh doanh lý tưởng, với sự đa dạng tiện ích và sự thuận tiện vượt trội. Đây là cơ hội đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư mong muốn khai thác tiềm năng kinh doanh tại khu vực đông đúc và phát triển.

Tìm hiểu thêm về những lý do nên đầu tư vào shophouse OCP 2 tại: https://saovangholdings.com/shophouse-vinhomes-ocp2

Shophouse Ocean Park

Shophouse Ocean Park là một trong những sản phẩm bất động sản tiêu biểu của quần thể đô thị biển Vinhomes Ocean Park. Với vị trí đắc địa và môi trường kinh doanh thịnh vượng, shophouse Vinhomes Ocean Park hứa hẹn mang đến cơ hội kinh doanh và sinh lời tốt cho nhà đầu tư. Tiềm năng phát triển vượt trội của khu vực này càng tăng thêm giá trị cho shophouse Ocean Park và đảm bảo lợi nhuận bền vững trong tương lai.

Biệt thự Vinhomes Ocean Park

Biệt thự Vinhomes Ocean Park là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhà đầu tư mong muốn tận hưởng cuộc sống bên biển đẳng cấp. Với thiết kế sang trọng, tiện ích đa dạng và không gian xanh tươi mát, biệt thự Vinhomes Ocean Park hứa hẹn đem đến không gian sống đẳng cấp và lý tưởng cho cư dân. Đầu tư vào biệt thự Vinhomes Ocean Park là cơ hội để đảm bảo giá trị đầu tư và tận hưởng cuộc sống vượt trội bên biển.

Trên đây là những thông tin mà Sao Vàng Holdings muốn gửi đến các nhà đầu tư. Mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với quyết định