Bà Nguyễn Thị Chiêm

Với năng lực, sự nhạy bén và nhiệt huyết, Bà Nguyễn Thị Chiêm đang giữ chức vụ Trưởng phòng Admin của Công ty Cổ phần Phát triển Tài Sản Sao Vàng Holdings.

Bà Chiêm là người quyết liệt trong các quyết sách, am hiểu hệ thống và quy trình, thường xuyên đưa ra những định hướng mang tính chiến lược cùng BLĐ Sao Vàng Holdings.