Ông Lê Tuân

Với năng lực làm việc xuất sắc cùng lãnh đạo đội nhóm hiệu quả, ông Lê Tuân đã được BLĐ của Sao Vàng Holdings tin tưởng và bổ nhiệm làm Giám đốc kinh doanh năm 2023.